İmar durumu, İmar planı nedir? Çeşitleri Nelerdir? 1/100.000 – 1/50.000 – 1/25.000 – 1/2.000 – 1/5000 – 1/10.000 – 1/1000 uygulama imar planları ne anlama geliyor?

  İmar Planı Nedir?

  İmar demek bir bölgenin rahat yaşanılabilir hale gelmesi yani bayındır halde gelmesidir. Bir yerin imara açılması da o bölgede belirli kurallar çerçevesinde yapılaşmaya izin verilmesi anlamına gelmektedir. İmar planları ile düzensiz yapılaşmanın, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi amaçlanır. İmar planı bir şehrin düzenli bir gelişim, büyüme ve yapılaşma sağlaması için hazırlanıyor.

  İmar durumu sorgulama ile aranan imar planları, imar yapılacak arazi hakkında detaylı bilgiler içerir. İmar planları bir şehrin düzenli bir gelişim, büyüme ve yapılaşma sağlaması için hazırlanıyor. 10 binden fazla nüfusa sahip yerleşim birimlerinde oluşturulması zorunludur. Ancak nüfus 10 binden az ise bu kararı belediye verir.

  İmar Planı ile birlikte bir arsa üzerine nasıl ve ne amaçlı bir yapı inşa edilebileceği belirtiliyor. Örneğin : Konut – Ticaret – Yeşil Alan – Okul – Park Bahçe – Hastane – yol – Cami – Karakol gibi

  Bir arsa satın almadan önce mutlaka imar durumunu sorgulamanız ve o arsa üzerinde ne yapabileceğinizi incelemeniz gerekir. Arsanız üzerinde yapılaşma izni olup olmadığı, izni varsa ne kadar müsaade edildiği önemlidir.

  Arsanız üzerinde bir inşaat çalışması başlatırken mutlaka elinizde arsanızın imar durumunu gösteren belge olmak zorundadır. İmar durumu belgesi olmadan inşaat faaliyetlerine başlayamaz, başlarsanız da inşaatınız kaçak yapı olarak işlem görecektir.

  Örnek İmar Durumu Planı

  İmar Planı Çeşitleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

  Mekansal Strateji Planı: Öncelikle Türkiye geneli büyükşehirler için 1/100.000 – 1/50.000 ölçekli büyükşehir planları yer alır.

  Çevre Düzeni Planı : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar kanunu ile birlikte bir şehrin tamamını kapsayacak şekilde oluşturulan, sanayi, konut, turizm ve ulaşım detaylarını barındıran 1/25.000 ölçekli plandır.

  Nazım İmar Planı : Şehrin geleceğine, ileride nasıl bir büyüme gerçekleşeceğine odaklı yapılan planlara 1/2.000, 1/5000, 1/10.000’lik Nazım planlar adı verilir. Nazım imar planı, kadastral durum, bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak belirlenen arazilerin genel kullanım biçimlerini, gelecek nüfus yoğunluk tahminlerini, yapı yoğunluğunu, ulaşım sistemleri ve problemleri gibi pek çok detayı yanında raporu ile birlikte sunmaktadır. Büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanır.

  Uygulama İmar Planı : 1/1000’lik Uygulama İmar Planı oluşturuluyor. Uygulama planında inşaat için gerekli koşullar belirleniyor. 1/1000 Uygulama imar planını daha detaylı inceleyelim.

  1/1000’lik Uygulama İmar Planı Nedir?

  Uygulama imar planları nazım imar planına uygun olarak hazırlanır. 1/1000 imar planları ile bölgenin yapı adaları, yoğunluğu, düzeni, yolları gibi pek çok detay belirtilir.

  Yoğun yerleşim birimlerinde ortak kullanılacak alanlar, yollar ve arsalara yapılabilecek kapalı alanların sınırları belirlenir. Özetle arsanızı nasıl ve ne şekilde kullanabileceğiniz, konutunuzun kaç metrekare olacağı, kaç kat olacağı, bahçe alanı, cephe mesafeleri bulunduğu yerdeki imar uygulamasına bağlıdır.

  İmar planları nazım imar planı ve uygulama imar planı doğrultusunda bölge planı ve çevre düzeni planı kararlarına bağlı kalarak belediye meclislerince onaylanır ve ilan edilir. 1 Ay süreyle askıya çıkartılır ve internet sitesi üzerinden de ilan edilir.

  İmar Planında Sosyal Tesis Alanı Nedir?

  Yeşil alanlar (dinlenme, gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları, çocuk bahçesi), hayvanat bahçeleri, fuar alanları, spor ve oyun alanları, sosyal ve kültürel tesis alanı (Sergi salonu, müze, sinema, tiyatro, kütüphane, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, bakım evleri, sığınma evleri, rehabilitasyon merkezi), İbadet yerleri (lojman, kütüphane, yurt, gasilhane, şadırvan, tuvalet), mezarlıklar gibi alanları ifade etmektedir.

  İmar durumu nasıl öğrenilir

  Adaların, parsellerin ne şekilde kullanılabileceğini imar durumu sorgulama ile öğrenebilirsiniz. Belediyelerin E-imar uygulamaları üzerinden online olarak ada, parsel ve imar durumu sorgulaması yapabileceğiniz gibi belediyenizin internet uygulaması yoksa belediyenin ilgili imar birimine imar durumu talep dilekçesi vererek öğrenebilirsiniz.

  Paylaş.