Tapu İşlemleri için Randevu Nasıl Alınır ve Tapu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Herhangi bir bölgeden semtten ev, arsa, tarla, dükkan gibi tapuya sahip bir yer satın aldınız fakat satın almış olduğunuz gayrimenkulün tapusunu kendi adınıza çıkartmak için hangi adımları izlemeniz gerektiğini bilmiyorsunuz.

TAPU İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1.  Kimlik Belgesi : Tapu Sicil Tüzüğüne göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak kullanılabilecek olan belgeler;
  1. Fotoğraflı TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
  2. Pasaport (Yabancı uyruklular için),
  3. Avukat kimliği
 2. Fotoğraf : 
  1. Son 6 ay içinde çekilmiş,
  2. Vesikalık
  3. 6x4cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır. (Fotokopi fotoğrafların işlemlerimizde kullanması mümkün değildir)
 3.  Yetki Belgesi : Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketler için;
  1. Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş,
  2. 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında verilen ve yetkililerin kimlik bilgilerinin ve TC Kimlik numaralarının açıkça yer aldığı,
  3. İşlemin yapıldığı yıla ait olan, yetki belgesi olmalıdır
 4. Vekaletname : Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılacak her hangi bir işlem için hak sahibi tarafından verilen vekaletnamenin şekli ve içeriğinde aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.
  1. Noterlikçe veya Konsolosluklarca “Düzenleme” şeklinde yapılmalıdır.
  2. Vekaletname, nüfus cüzdanı veya geçerli kimlik belgelerine göre düzenlenmiş olmalıdır.
  3. Vekaletname üzerinde vekalet verenin yakın tarihte çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış olmalıdır.
  4. Vekaletnamede, yapılacak işleme vekalet verenin verdiği yetki, duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça belirtilmelidir (Örneğin; satış, bağışlama, trampa, taksim, ifraz, intikal gibi işlemlerde mutlaka vekilin açıkça yetkili olduğu vekaletname metninde belirtilmelidir).
 5. Zorunlu Deprem Sigortası :
  1. Tapu Müdürlüğünde işleme konu taşınmazın ev, bina, mesken, konut…vb niteliğinde olması,
  2. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken, konut..vb ile ticarethane, büro, iş yeri, dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin aynı ana gayrimenkulde bir arada olması durumunda,
  3. İşleme konu taşınmazın cinsinin arazi veya arsa olmasıyla birlikte beyanlar hanesinde bina ve evin muhdesat olarak belirtilmesi halinde,

Yukarıda belirtilen bütün evrakların TAPU işlemleri sırasında yanınızda olması gerekmektedir. Bütün evraklarınızı hazırladıktan sonra TAPU işlemleri için randevu almanız gerekmektedir.

Tapu İşlemleri İçin Randevu Nasıl Alınır?

Tapu Müdürlüklerine Başvuru Şekli : Tapu Müdürlüklerine farklı şekillerde başvurulabilinir. Başvuru ve başvuruda izlenen yöntem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2014/1 sayılı genelgede belirlenmiştir.

 1.  Taşınmaz Maliki veya Temsilcisinin Müracaatı Tapu Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi işlem için gerekli evrakı hazırlayarak müdürlüklerimizde mevcut olan sıramatik cihazlarından sıra numarası alırlar. Sıramatik sistemi bulunmayan müdürlüklerimizde başvuru müdürlüklerimizde belirlenen usule göre gerçekleştirilir.
 2. İnternet Bağlantılı Başvuru Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi E-Devlet (http://turkiye.gov.tr) veya Genel Müdürlüğümüz (http://randevu.tkgm.gov.tr) sisteminden yapılacak işlem için almış olduğu şifre ile birlikte sıra numarasını alır. İnternet üzerinden başvurunun yararı randevu saatinde sistem otomatik olarak bu sıra numarasına öncelik vereceğinden doğrudan başvuru bölümüne yönlendirerek gereksiz zaman kaybının ve yığılmaların önüne geçilmiş olacaktır.

Her iki başvuru şeklinde sıra numarası alındıktan sonra işlem yaptırmak isteyen kişi Tapu Kadastro Müdürlüklerinde bulunan başvuru bölümündeki yetkili personele yapmak istediği işlem için gerekli olduğu belirtilen yukardaki belgeleri ibraz ederek bildirir. Başvuru masasında görevli personel gelen başvuruyla ilgili olarak;

 1. TAKBİS sisteminden taşınmazla ilgili bilgileri kontrol eder.
 2. İşlemin yapılmasını engelleyici bir durum ya da evrak eksikliği yoksa başvuru belgesini iki suret hazırlayarak, talep sahibinin cep telefonu numarasını ve imzası almak suretiyle kayıt altına alır. Başvuru belgesinin bir sureti talep sahibine verir.
 3. Eksik evrak ya da işlemin yapılmasına engel bir kısıtlama bulunması halinde işleme başlanılmayıp, başvuru belgesine eksiklikler/engeller yazılır. Bu durumda başvuru belgesinin bir sureti ile ibraz edilen belgeler eksikliklerin giderilmesi için talep sahibine geri verilir.
 4. Bu aşamadan sonra başvuru sahiplerine Tapu Müdürlükleri dışındaki işlerini takip etmek üzere serbest bir zaman tanınır ya da istekleri halinde Tapu Kadastro Müdürlüklerindeki bekleme salonlarında bekleyebilirler.
Rate this post

Sende Yorum Bırak

Yorum Yapmak İçin Tıkla