Ödeme Yapmayan Kiracıyı Hızlı Tahliye Etmek İçin İzlenmesi Gereken Yol

Kirayı hiç ödemeyen veya sürekli geciktiren kiracılarla başı dertte olanlar için kiracıyı evden tahliye etme ve alacakların nasıl tahsil edilebileceği hakkında bütün seçenekleri bir arada derleyerek bu yazımızı hazırladık.

Evinizi veya İş yeri niteliğindeki meskeninizi kiraya verdiğinizde tek beklentiniz kiranızın düzenli olarak size ödenmesi ve komşulardan, çevreden sizin kiracınızla ilgili size bir şikayet gelmemesi olacaktır. Ancak işler her zaman yolunda gitmiyor. Ev sahiplerinin büyük çoğunluğu kiracılarla ilgili alacak-verecek konularından dolayı mağdur olmuştur.

Kiracınız kira ödememek için;

  • Size sürekli ödeme vaadinde bulunup sürekli yalan söylüyor
  • Sizi tehdit ediyor
  • Telefonlarınıza çıkmıyor, sizden kaçıyor

gibi pek çok şekilde tavır alıyor olabilir.

Süreç genellikle anlayışlı davranan ev sahibinin “kiracının mali durumu düzelinceye kadar idare edeyim” düşüncesi ile başlar ve aylar geçer ki ortada gelen kira bedeli yok. Bu yazıyı okurken evet benden bahsediyorsun diyebilirsiniz.

İlk olarak elinizde kira sözleşmesi var mı? Bu konu çok önemli olmasa bile ev sahibi-kiracı ilişkisini ispatlaması açısından önem taşıyor.

Kiraya verdiğiniz mülkün kira bedelini sözleşmede belirtildiği veya anlaşıldığı şekilde tahsil edemiyorsanız, kira sözleşmesini feshetme, kiracıyı tahliye etme ve alacaklar için icra takibi başlatma hakkınız bulunmaktadır.

1.Yol : İhtarname Göndermek : İhtarname göndererek 30 günlük süre içerisinde kiracınızın size karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesini talep etmeniz gerekecektir.  İhtarnamede belirtilen süre içerisinde ödeme yapmaz ise kira anlaşmanız ortadan kalkacak ve tahliye davası açabileceksiniz.

İhtarnameyi noter aracılığı ile göndermeniz size hem ek masraf hem de zaman kaybı sağlayacaktır. Noter ile gönderilen ihtarname şartında bir kira yılı içerisinde 2 defa haklı ihtarda bulunmuş olma şartını sağlamak için uğraşacaksınız. Ancak Bu ihtarnameyi doğrudan alacağınızı tahsil etme istemiyle İcra daireleri aracılığı ile (icra takibi) göndermeniz gerekmektedir.

İhtarname formunun adı Örnek No : 13 olarak geçen form aşağıdaki gibidir :

ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ

  1. Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :
  2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası
  3. Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur  üzerinden talep edildiği ve faizi :
  4. Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :
  5. Sözleşme ve tarihi :

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren ……………… gün içinde ödemeniz; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren ………….. gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.

(İİK m.269) ……./……./………. İcra Müdürü Mühür ve İmza

A- Ödeme süresi; Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesi gereğince, altı ay veya daha fazla olan adî süreli adî kiralarda otuz gün, daha az süreli  olanlarında altı gün, aynı Kanunun 288 inci maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış gündür.

B- İtiraz süresi; Ödeme süresi otuz ve altmış gün ve hasılat kiralarında itiraz süresi yedi gün, ödeme süresi altı gün olan adî kiralarda ise
üç gündür.

Örnek no : 13 İle kiracıya gönderilen ödeme emri ile kiracıya 30 günlük süre tanınmış olur. Kiracı bu ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Tahliye edilmekten kurtulmak için bu süre içerisinde size kira ödemesini yapmak zorundadır. Ödeme yapılmazsa icra mahkemesine başvurarak “temerrüt nedeniyle tahliye” işlemi başlatılır.

Rate this post

Sende Yorum Bırak

Yorum Yapmak İçin Tıkla