Mortgage Nedir? Konut Kredisi ile Mortgage Farkları Nelerdir?

Mortgage (Okunuşu : Morgıç) Nedir?
Bir tür gayrimenkul finansman sistemi olan “mortgage”, kelime anlamı olarak “ipotek teminatı” ifadesine karşılık gelmektedir. Söz konusu sistemin genel işleyişi, finans kuruluşlarının konut sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli kredi kullandırması ve kullandırdıkları bu uzun vadeli kredilerin teminatını oluşturmak üzere satın alınan konutlar üzerine ipotek tesis etmesi şeklinde özetlenebilir.

Konut toplam bedelinin tamamını ödeyecek miktarda peşin paranız yoksa ve ileriye yönelik bir yatırım yapmak istiyorsanız, mortgage kullanarak gayrimenkul edinmek kârlı bir yatırım şeklidir. Konut kredisi yani mortgage (morgıç) Kredi kullanımında satın almış olduğunuz konut üzerine, banka tarafından kredi riskini karşılayacak tutarda birinci derece ipotek tesis edilmektedir.

Mortgage ile konut kredisi arasındaki fark nedir?
Aslında mortgage ile konut kredisi birbirinden farklı şeyler değiller. Konut kredisi, Mart 2007’de yürürlüğe giren kanun* uyarınca mortgage adını aldı. Mortgage’ın konut kredisinden farkı, uzun vade ve düşük faiz imkânı. Ayrıca konut kredisinde faizler sabitken, mortgage ile kullandığınız kredilerin faiz oranları hem sabit hem de değişken olabiliyor.

Konut bedelinin en fazla ne kadarı için mortgage/konut kredisi kullanabilirim?
Satın alacağınız konut için SPK-BDDK lisanslı ekspertiz firmalarının belirleyeceği ve bankamız tarafından onay verilecek ekspertiz değerinin maksimum %75’ine kadar mortgage kullanabilirsiniz.

Mortgage başvurusu yaptıktan sonra kredim kaç günde onaylanır?
Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde Bankamıza iletilmesi halinde, kredi başvurunuz ortalama 1 iş günü içerisinde değerlendirilmektedir. Başvurunuzun olumlu bulunması durumunda, satın alacağınız konuta (mümkünse aynı gün veya bir sonraki gün) eksper gönderilir ve ekspertiz işlemleri tamamlanır. Sonrasında SPK-BDDK lisanslı değerleme şirketlerinin hazırlamış olduğu ekspertiz raporu esas alınarak satın alacağınız konutun krediye uygunluğu değerlendirilir ve nihai kredi kararı oluşturulur.

Mortgage’a başvurmak için hangi belgeleri getirmeliyim?
Başvuru için gerekli belgeler;

Nüfus cüzdanı
Adresi gösterir ikametgâh senedi veya fatura (son üç aya ait sabit telefon, doğalgaz, elektrik, su veya ADSL faturası)
Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu
Gelir durumunu gösteren belge
Eğer bir işyerinde ücretli olarak çalışıyorsanız; 1 aydan eski olmayan, maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri ve işyeri sicil numarasını içeren gelir yazısı, 2 aydan eski olmayan bordro belgesi.
Eğer serbest meslek sahibi ya da şirket ortağıysanız; Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti
Eğer emekliyseniz; SSK’dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı’ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı. Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SSK destek priminin ödendiğini gösterir belge

Rate this post

Sende Yorum Bırak

Yorum Yapmak İçin Tıkla