Apartman Yöneticisi veya Yönetim Kurulu Üyeleri Nasıl Seçilir?

Apartmanlarda düzenin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi, sorunların çözülmesi adına bireysel adımlar ile karmaşa ortamı yaratılması  yerine bir apartman yönetimi oluşturup apartman ile ilgili pek çok konunun bu yönetim tarafından çözülmesini sağlamak zorunluluğu doğurur.

Apartman Yöneticisi Ne Zaman Seçilir? Apartman Yöneticisi seçme işlemi Kat Mülkiyeti Kanununda da belirtildiği şekilde bir binada sekiz veya daha fazla daire (bağımsız bölüm) bulunduğu taktirde seçilmesi gerekir. Eğer apartman yönetimi bir kişiye devredilirse o kişi Apartman Yöneticisi olarak görev yapar, ancak üç kişiye görev verilirse o üç kişi yönetim kurulu şeklinde apartman yönetimi için çalışırlar. Apartman yönetimi veya yöneticisi ister site maliklerinden isterse dışarıdan birileri olabilmektedir.

Apartman Yöneticisi, kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı açısından çoğunluk sağlaması durumunda atanabilmektedir. Bu nedenle eğer ana gayrimenkulün bütün bölümleri tek bir kişiye ait ise kanunen o kişi doğrudan apartman yöneticisi konumundadır.

Site içerisinde daire sahiplerinin yıllık toplantılarında oylama yoluyla apartman yöneticisi veya yönetim kurulu üyeleri kat malikleri tarafından seçilir. Eğer kat malikleri, bu toplantıda ortak bir noktaya varamayıp ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamazlarsa veya bir yönetici atayamazlarsa, kat maliklerinden birinin başvurusu üzerine buraya sulh mahkemeleri tarafından bir yönetici atanmaktadır. Sulh mahkemeleri tarafından bir yöneticinin atanması işlemi; önce sulh mahkemesine başvuran kat malikinin başvurusunun detaylıca incelenmesi, daha sonra da diğer maliklerin dinlenmesi sonucunda yapılır. Bu yönetici, normal yönetici gibi tüm hak ve yetkilere sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olmaktadır.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Apartman yönetimi için yönetici atanırken, iki tarafında hak ve yetkilerini belirleyen bir sözleşme yapılmaktadır. Hazırlanan bu sözleşmede yönetici adayından teminat gösterilmesi istenebilmektedir. Sözleşmede böyle bir şart geçmese bile kat malikleri, daha sonra oluşabilecek durumlarda yöneticiden teminat göstermesini isteyebilmektedirler.

Apartman yöneticiliği bir apartmanın tüm işlerini kapsadığı için hata ya da hile yapılması ihtimali gözden kaçırılmamalıdır. Genellikle kat malikleri, toplantıda önlerine sunulan gelir – gider ve borç – alacak listesini incelemeden önceki yöneticiyi seçmektedirler. Kat maliklerinin seçimlerden önce mutlaka kesilen faturaları ve KDV’leri, karar defterini, yapılan işlerin gerçekten yapılıp yapılmadığını, makbuzların gerçek olup olmadığını ve buna benzer ana gayrimenkulde yapılan tüm işlemleri detaylı bir şekilde incelemeleri kendi lehlerine olacaktır.

Sende Yorum Bırak

Yorum Yapmak İçin Tıkla